Strømradar

Strømradar er et samarbeidsprosjekt mellom flere tekniske selskaper. Deltagerne, både nasjonale og internasjonale, har alle tidligere erfaring fra kraftmarkedet og kraft-relaterte produkter.

str%c3%b8mradar
I vårt oppdrag på å gjøre kraftmarkedet transparent har vi med oss selskapet Enitech AS, som har 30 års erfaring med høyspent presisjonsmåling, og tilhørende behandling av disse måledataene. Et annet selskap er Solver AS, et teknologimiljø som lager løsninger innenfor IoT, openID og NFS.

stromradar logo liggende

Nettside: https://stromradar.no/