Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet. Vi bidrar til at spilleavhengige og pårørendes stemmer blir hørt og vi setter lys på avhengighetens baksider.

skjermbilde 2020-08-14 kl  10 43 14
Organisasjonen er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid med ulike fagmiljøer innen feltet spilleavhengighet. Spillavhengighet Norge ble etablert i 2002 og har i dag 3 ansatte og ca 40 frivillige. Våre hjelpetilbud er åpen for alle som er berørt av spilleavhengighet, enten det gjelder pengespill, dataspill eller at en er pårørende. Vi besvarer henvendelser fortløpende, rask respons. Vi styrker samholdet til berørte, gjennom nettverksgrupper, individuelle møter og frivillighet i organisasjonen. Våre frivillige er til stede for berørte som trenger støtte, hjelp og motivasjon. Våre hjelpetilbud er gratis, men en kan bli medlem hos oss for å få tilgang på flere arrangementer. Arrangementer kan være landsmøter, opplæringssamlinger for frivillige mm. Et medlemskap for spilleavhengige, pårørende og frivillige koster 100 kr i året.

spillavhengighet norge logo ny 
            www.spillavhengighet.no