Planum AS

Kjøp, salg og utvikling av eiendommer, samt konsulenttjenester rundt eiendomsutvikling og forvaltning.

kvia eiendom