Opplev Jæren

Opplev Jæren er en nyetablert reiselivsaktør som skal selge Jæren som destinasjon. Foreningen Opplev Jæren har som formål er å fremme reiselivet på Jæren.

skjermbilde 2021-08-10 kl  14 49 09
Opplev Jæren skal være kontaktpunkt på Jæren mot Region Stavanger og andre destinasjonsselskap. Vi skal være en kanal der reiselivsaktører kan nå frem med tilbudet sitt.

skjermbilde 2021-08-10 kl  14 48 17

Nettside; opplevjaeren.no