Info Vest forlag

Info Vest forlag har siden 1985 levert fagbøker, spesialpedagogisk litteratur og skjema til bruk i skoleverket, barnehager, PPT og andre som har nytte av våre produkter.

logo infovest
Vi utvikler og formidler publikasjoner for en best og enklest mulig hverdag for skoler, barnehager og PPT-kontorer i Norge, samt til høgskoler/universiteter, skoleadministrasjoner, pedagogiske sentra, Statped og andre lag og organisasjoner.

infovest nylogo gr%c3%b8nn-01

Nettside: infovestforlag.no