Haver Advokatfirma

Haver tilbyr forretningsjuridiske tjenester til næringsliv, kommuner, offentlige etater og privatpersoner.

skjermbilde 2020-02-03 kl  10 00 42
Vi har vært i drift siden 1908, og er i dag et av Stavangers største advokatfirma med lokal forankring. Firmaet har p.t. 34 medarbeidere, hvorav 29 advokater og advokatfullmektiger. Med ni medarbeidere på Bryne er vi den største tilbyder av forretningsjuridiske tjenester på Jæren. Vi har kontorer i Stavanger og på Bryne, men påtar oss oppdrag fra hele landet.

Firmaet er med i Advocatia, Norwegian Law Alliance, som er et landsdekkende samarbeid mellom åtte selvstendige advokatfirma med totalt ca 150 advokater. Lokalt eierskap gir oss lokal kunnskap og innsikt i regionens næringsliv og offentlige forvaltning. Firmaets over hundreårige tradisjon har gitt oss betydelig tillit både i og utenfor domstolene. Dette gir fordeler både i forhold til vår evne og mulighet til å løse våre oppdrag, og dermed for deg som kunde.

logo-nettside

Nettside: haver.no