Familievernkontoret for Sør- Rogaland, avd. Jæren og Dalane

Vårt kontor på Bryne dekker kommunene Time, Klepp, Hå og Gjesdal.

bufdir stort 1
Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss.

familievernkontorethttps://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Bryne/