Compendia

Compendia er et rådgivningsselskap med eksperter og gode systemer innen Personal & Ledelse og HMS & Kvalitet.

compendia oddvar sykkel 1
Compendia leverer verktøy, innhold og rådgivning forankret i beste praksis og i norsk lovverk. Vi tror at gode prosesser og vaner frigjør ressurser og øker lønnsomheten. Sammen skaper vi gode vaner!


Nettside: www.compendia.no