BedriftsAkademiet

BedriftsAkademiet hjelper arbeidssøkere med å komme ut i jobb. Vi er opptatt av at våre deltakere utvikler tro på seg selv, motivasjon og positive holdninger. Før vi presenterer en deltaker for en bedrift, arbeider vi med deltakeren for å etablere nødvendig trygghet på egne prestasjoner, kompetanse og ressurser.

bedriftsakamentortjeneste
BedriftsAkademiets verdier er selve fundamentet i vår virksomhet – og bidrar til at vi er i stadig utvikling og bevegelse. Vårt verdigrunnlag er et vitalt styringsverktøy for våre medarbeidere i arbeidet med mennesker som ofte opplever til dels store endrings- og omstillingsprosesser, men vi er først og fremst mennesker som jobber med mennesker ­– og det gjør noe med oss. Våre medarbeidere er rause og robuste som medspillere og pådrivere. Samtidig jobber vi metodisk og systematisk med hver enkelt – med stor respekt for at hver og en finner sin vei.

bedriftsakademietlogo500 
            www.bedak.no