Bane Nor

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

banenor
Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo. Administrasjonen for Sørlandsbanen Vest sitter på Bryne.

banenor logo cmyk mrkblae
Nettside: banenor.no