På riktig spor fra Forum Jæren

1. januar 2017 overtok Bane NOR ansvaret fra Jernbaneverket for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Fra Forum Jæren har banesjef Atle Havnerås og hans kollegaer ansvar for Sørlandsbanen Vest, fra Stavanger til Kristiansand.

Atle Havnerås og Bane NOR holder tett kontroll på Jærbanen fra sine kontorer på Forum Jæren.
Atle Havnerås og Bane NOR holder tett kontroll på Jærbanen fra sine kontorer på Forum Jæren.
– For vår del er det viktig å være tilstede der det skjer, og på Forum Jæren har vi nærhet til jernbanestasjonen, den lokale driftsbasen, og kort vei til hele strekningen vi har ansvar for. Lokasjonen er derfor god. Mange av våre ansatte tar i tillegg selvsagt toget til jobb, og da er det veldig greit å ha kontor så nær togstasjonen her på Bryne, sier Atle Havnerås i Bane NOR.

Han forteller at de så på mange forskjellige alternativer, både i Sandnes og på Jæren, før de flyttet hit høsten 2016, etter at avdelingene på Bryne og Sandnes ble slått sammen og de trengte mer plass. De kom til slutt til at Forum Jæren bød på de beste kontorlokalene. Her var det relativt nytt, systemene på huset er enkle å forholde seg til, og man får mange kjekke naboer.

Skal din bedrift flytte? Forum Jæren har ennå ledige kontorfasiliteter. Ta kontakt for å lære mer:
http://www.forumjaren.no/kontorlokaler
 

Flytte inn i høghuset?bane nor 3

Bane NOR holder til i det såkalte C-bygget på Forum Jæren, ikke det iøyenfallende høghuset. Det betyr at de ikke kan se selve jernbanestoppet på Bryne fra sine kontorer. På spørsmål om hvorvidt grunnen til det er at det hadde vært for distraherende med den utsikten, er Atle klar:

– Nei, det var rimelig tilfeldig at vi endte opp med disse lokalene. Det var ganske enkelt her det var ledig når vi flyttet til Forum Jæren. Vi har god kontorplass og alt vi trenger like i nærheten, så det er ikke noe problem å holde til her. Når det er sagt har vi vært i litt dialog med Harald Gudmestad om å flytte inn i høyhuset hvis de riktige lokalene blir ledige. For det hadde jo vært litt kjekt å kunne se ned på jernbanesporet siden det er det vi jobber med hele dagen, sier banesjefen med et smil.

Utsikten er et av de mange fortrinnene med kontor på Forum Jæren – se mer her:
http://www.forumjaren.no/forum-j%C3%A6ren/om-oss
 

Krevende jobb inne og ute

Bane NOR-avdelingen her i regionen har omtrent 60 ansatte. Av disse er rundt 45 ute i felt og jobber med jernbaneinfrastrukturen hver dag, mens de er cirka 15 som sitter på Forum Jæren, samt noen hybrider som er litt ute og litt inne.
 

bane nor 2

– Det er veldig mye å gjøre. Her på huset følger vi opp prosjekter, administrerer, planlegger, kvalitetssikrer og inspiserer. Jernbanen er utrolig viktig her på Jæren, der alle de store tettstedene er bygget opp rundt jernbanesporet. Hvert år er det rundt 3,7 millioner reisende på Jærbanen, i tillegg til utallige tonn gods – selv om vi gjerne skulle flyttet enda mer over fra vei til bane. Det krever at vi holder jernbanenettet i stand, og at det er trygt og sikkert å bruke. I dette distriktet er det mange utfordringer ved å holde infrastrukturen ved like, som vind, frost, snø og flom, og det krever at vi er flinke i jobben vår og følger nøye opp, sier Atle.

Forum Jæren ligger tett på jernbanen:
http://www.forumjaren.no/finn-frem/kart
 

Tror på stabilt 2018

Han forteller at han har forståelse for at folk er litt frustrerte når toget står eller er forsinket, men at problemene med signalfeil er slikt som kan skje når et nytt system skal inn i et stort, komplisert anlegg.

– Grunnen til at man merker det så godt med jernbanen, er at vi ikke kan ha omkjøring. Om én ting går galt, kan det dessverre fort bli forsinkelser. Den siste tiden har vi hatt fokus på å få tilpasset det nye signalanlegget til det gamle. Det er en krevende prosess å få nytt og gammelt til å fungere godt sammen, men nå håper og tror vi at innkjøringsproblemene er over, og at 2018 vil bli et stabilt og godt år, forteller banesjefen, og sier at i motsetning til de siste somrene, vil ikke Jærbanen være stengt sommeren 2018.

Les mer om Bane NOR:
http://www.banenor.no/Jernbanen/
 

NSB eller Hongkong-selskap?

En annen ting 2018 kan bringe med seg for Bane NOR, er en ny samarbeidspartner. Anbudsrunden for «Trafikkpakke 1 Sør», altså Sørlandsbanen og Jærbanen, ble avsluttet 1. mars, og den nye aktøren skal velges innen sommeren. NSB venter knallhard konkurranse fra den Hongkong-baserte banegiganten MTR, svenske SJ, Deutsche Bahns Arriva og flere andre europeiske selskaper.

– Det betyr at det er ennå viktigere med stabil drift og forutsigbarhet i det vi leverer. En eventuell ny aktør vil stille enda høyere krav til oss, og det mener jeg bare er positivt. Jeg liker tøffe, realistiske krav, og vi er klare til å innfri, fastslår Atle.

Les mer om dette:
https://www.jernbanedirektoratet.no/no/aktualiteter/2018/stor-interesse-for-a-drifte-togene-i-sor/

Stor satsing kan gi nye ansatte

Det kan også hende at ledige Bane NOR-kontorer på Forum Jæren vil bli fylt i nærmeste fremtid. Frem mot 2029 skal det nemlig investeres 320 milliarder kroner i den norske jernbanen.

– Det foregår en stor satsing på jernbane her i landet, og det er vi veldig glade for. Bane NOR planlegger, drifter, vedlikeholder og bygger fremtidens jernbane, i tillegg til at vi styrer togtrafikken med både person- og godstog, så i denne organisasjonen er det et vidt spekter arbeidsoppgaver og mange meget interessante jobber. Det er bare å følge med på om det blir sendt ut noen stillingsannonser herfra – vi skal i hvert fall fortsette å skape fremtidens Jærbane her fra Forum Jæren, og tar gjerne med flere engasjerte mennesker på laget, sier Atle.

Vil du jobbe på Forum Jæren? Se oversikt over bedrifter og selskaper som holder til her:
http://www.forumjaren.no/leietakere