Oppussing av 18. etasje i gang

Lørdag 16. februar startet den annonserte oppussingen i 18. etasje, og den første dagen var det rivingen som skulle utføres. 12 foreldre fra Nærbø IL sitt J14 lag i håndball hadde jobben med å gjøre dette, godt assistert av daglig leder Mette Vigre i Vidsyn.

Henrik Stokkeland og Trond Reve under riving av sofaen i hjørnet.
Henrik Stokkeland og Trond Reve under riving av sofaen i hjørnet.
Alt av møbler ble kjørt ned på lager, samt at det ble fylt en hel 10 kubikks container med avfall. Det ble noen turer i heisen.
Tepper, sofen og baren ble revet vekk, slik at det nå er klar for nyinnredning av etasjen.
 
Arbeidet med nye tepper, maling, bygging av ny bar og nye «Vidsyn-scene» vil bli utført på to uker. Vidsyn gleder seg til å ta imot gjester i nyoppussede lokaler fra 6. mars.
 
Gjengen som River baren er godt i gang. Sofaen skulle til gjenbruk et annet sted på Jæren, så denne måtte rives med omhug.
Gjengen som River baren er godt i gang. Sofaen skulle til gjenbruk et annet sted på Jæren, så denne måtte rives med omhug.


Ansvarlig for riving og gjenoppbygning av baren, Henrik Stokkeland fra firmaet Woodland (t.v), sammen med rive-assistenten Trond Reve og Vidsyn-sjef Mette Vigre.


 .


Ansvarlig for riving og gjenoppbygning av baren, Henrik Stokkeland fra firmaet Woodland (t.v), sammen med rive-assistenten Trond Reve og Vidsyn-sjef Mette Vigre.


Teppe rives opp og fjernes av Jan Olav Hanssen, John Helge Andressen og Sander Hanssen.
Teppe rives opp og fjernes av Jan Olav Hanssen, John Helge Andressen og Sander Hanssen.

Marion Gjerme og Knut Olai Slettebø var transportansvarlige under hele rivingen. Det ble et bra antall turer i heisen for disse to.
Marion Gjerme og Knut Olai Slettebø var transportansvarlige under hele rivingen. Det ble et bra antall turer i heisen for disse to.

Siste del av golvbelegget i baren rives opp av Mette Vigre, Kirsten Dubland og Trond Reve, mens Erlend Hognestad er klar for å assistere.
Siste del av golvbelegget i baren rives opp av Mette Vigre, Kirsten Dubland og Trond Reve, mens Erlend Hognestad er klar for å assistere.

De to sjefene for baren, Henrik Stokkeland og Mette Vigre, sjekker hvordan den nye utsikten blir etter omplasseringen. Kirsten Dubland, Vegard Hermannsen, Sondre Hanssen, Trond Reve og Erlend Hognestad rydder vekk de siste restene.
De to sjefene for baren, Henrik Stokkeland og Mette Vigre, sjekker hvordan den nye utsikten blir etter omplasseringen. Kirsten Dubland, Vegard Hermannsen, Sondre Hanssen, Trond Reve og Erlend Hognestad rydder vekk de siste restene.

«Job well done». Fra venste: Knut Olai Slettebø, Sondre Hanssen, Jan Olav Hanssen, Vegard Hermannsen, Henrik Stokkeland, Trond Reve, Kirsten Dubland, Erlend Hognestad og Tor Inge Njærheim.
«Job well done». Fra venste: Knut Olai Slettebø, Sondre Hanssen, Jan Olav Hanssen, Vegard Hermannsen, Henrik Stokkeland, Trond Reve, Kirsten Dubland, Erlend Hognestad og Tor Inge Njærheim.