Nytt næringslivsarrangement

Den 9. Juni ble nyetablerte Bryne IndustriExpo arrangert. Forskjellige næringslivsaktører rundt på Bryne og omegn hadde åpent hus, og i 18. etasje på Forum Jæren hadde Jærtek, Ignos, Sandvik Coromant og Svea Maskiner stands.

img-2262
Konseptet til denne vandrende messen gikk ut på å legge til rette for kunnskapsutveksling og nettverksbygging mellom noen av de viktigste industriaktørene på Jæren. De besøkende fikk treffe utstillerne i deres egne lokaler og showrom, for å få innsikt og kunnskap om det beste regionens bedrifter innen innovasjon og teknologi har å by på. Flere bedrifter på Bryne hadde åpent hus, og i 18. etasje på Forum var det Jærtek, som holder til på huset, som var medarrangør. 

– Vi prøver å samle industrien på tvers for å kunne skape synergieffekt. Til vanlig holder vi oss stort sett for oss selv, men vi ønsker å endre på dette ved å tenke hvordan vi kan jobbe sammen og bli bedre, sier daglig leder i Jærtek, Eirik Njærheim. 
 

Synergieffekt


Jærtek er et reint teknologiselskap som leverer software-løsninger, konsulenttjenester og kurs- og kompetansebygging. Deres mål er å bygge og digitalisere AS Norge ved å løfte det teknologiske nivået til norske bedrifter, slik at norsk industri blir mer konkurransedyktig i fremtiden. Ignos, som også hadde stand i 18. etasje, kan måle effekten av forbedringen på det Jærtek selger ved for eksempel å måle energiforbruket. På denne måten har de to firmaene synergieffekt av hverandre.

– Sandvik Coromant og Svea Maskiner, som har stått her side om side med hverandre på stand i dag, er egentlig konkurrenter som begge selger verktøy og løsninger til leverandør og industri. Det er fantastisk å se hvordan de har hjulpet og støttet hverandre i dag, mener Njærheim.  

Stor suksess


Det var 100 – 150 forhåndspåmeldte til arrangementet, og Njærheim mener at det har vært innom 50 - 100 potensielle kunder bare i 18. Etasje på Forum Jæren. De har fått mange gode leads og det har vært en jevn strøm av fornøyde besøkende hele dagen. En av disse er Ingve Skogen fra Tubedrill. Han mener det er bra og samles, og at det er ekstra positivt at det kun er næring fra Bryneområdet. 

– Jeg har bygget relasjoner og fått opp øynene på en helt annen måte, ved at jeg for eksempel har tatt meg tid til å se på hele sortimentet til små aktører. Vi har brukt mye mer penger i dag enn vi hadde tenkt, sier han og ler spøkefullt. Han synes det er bra at konkurrenter kan samarbeide på denne måten.

Det hele avsluttes med fest, underholdning og grilling på kvelden, og deltakerne håper på gjentakelse neste år.