Gode samarbeidsmuligheter

Validé Jæren har vært i Forum Jæren siden bedriften ble startet i 2010. Nå har innovasjonsselskapet flyttet til 6. etasje og samarbeider med flere bedrifter på bygget.
 

dsc 0637
Validé Jæren ble nødt til å legge nye strategier etter at Jæren Produktutvikling la ned sin drift. 
 
– Vi hadde et nært samarbeid med Jæren Produktutvikling, men siden de er borte må vi synliggjøre vår rolle på en ny måte. Både Aarbakke Innovation og Jærtek har gitt oss gode innspill i forbindelse med planene vi legger fremover. Aarbakke Innovation er i tillegg koblet til flere gründeridéer i Validé, og Jærtek har et liknende samfunnsoppdrag som oss. Kanskje kan vi finne nye kontaktflater i fremtiden? sier forretningsutvikler og juridisk rådgiver Anne Helen Eide i Validé Jæren. 

Både Aarbakke AS, Stiftelsen Jæren Teknologisenter og Forum Jæren er eiere av Validé.
dsc 0632 
Eide som er fra Frøyland, studerte juss ved Universitetet i Bergen og startet etterpå som rådgiver innenfor arbeidsrett i Statoil. Hun har også vært gründer innenfor miljørådgivning og har siden 1. januar 2015 vært ansatt i Validé.
 
– Jeg startet i den forskningsbaserte delen Prekubator TTO, som ble slått sammen med Ipark i 2016, til det som heter Validé, sier hun. 
 

Et samfunnsoppdrag

Validé forvalter Sivas inkubatorprogram, og har derfor i samfunnsoppdrag å hjelpe nye, gode idéer ut i verden. Inkubasjonsprogrammet skal utvikle fremtidens næringsliv gjennom å identifisere, videreutvikle og kommersialisere gode idéer til nye bedrifter, og gi ny vekst i etablert næringsliv. Hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping.
 
– Dette innebærer at våre eiere subsidierer de som kommer til oss slik at de får en sparringspartner, et nettverk, rådgivning og en potensiell investor rundt sin idé i en tidlig fase. Forretningsutvikling er et vidt begrep, og våre oppgaver vil avhenge av den konkrete idéen og teamet rundt den. idéer hos oss kommer både fra uavhengige gründere, forskere og næringslivet, forteller Eide. 
 

Fordel med mange bedrifter på en plass

Eide forteller at noen ganger kan det være snakk om å koble en idé til en type kompetanse eller en potensiell partner.
 
– Dette kan både finnes i bygget, eller det kan finnes i nettverket til noen jeg blir kjent med i bygget. Idéer blomstrer i møte mellom ulike mennesker, derfor har vi mye fokus på å koble de riktige menneskene sammen. Da er det viktig å vite hva slags ressurspersoner som finnes rundt omkring, samt at de vet vi er et koblingspunkt og rendyrker et blikk for hvilken innovasjon som foregår i regionen. 

Hovedgrunnen til at Validé har valgt lokaler i Forum Jæren er på grunn av den sentrale beliggenheten og tilgjengeligheten på Jæren. Fasilitetene er også viktige.
 
– Forum Jæren har gode, lyse og luftige lokaler. Man har lett tilgang til fasiliteter man måtte trenge i jobbhverdagen av blant annet kantine, catering og ulike møterom, sier Eide.