Forum-kollega: Eirik

1. oktober dukket et nytt ansikt opp i gangene på Forum Jæren, da Eirik Njærheim inntok rollen som ny daglig leder hos Jærtek AS. Selv etter å ha jobbet i Stavanger, Oslo og London de siste årene, ble han imponert over Forum Jæren.

Jeg er imponert over strukturen i Forum Jæren og over god mat og service i kantinen - og ikke minst de dyktige og serviceskapende damene i 18. etasje, sier Jærteks nye leder.
Jeg er imponert over strukturen i Forum Jæren og over god mat og service i kantinen - og ikke minst de dyktige og serviceskapende damene i 18. etasje, sier Jærteks nye leder.
Navn: Eirik Njærheim
Alder: 58 unge år
Bedrift: Jærtek AS
Stilling: Daglig leder

Hva driver din bedrift med?
Jærtek AS har som formål å tilføre/selge kompetanse, tjenester og teknologiske løsninger til industri og næringslivet i regionen og i Norge. Innen Personal/HR-Competence Management, har vi egenutviklede IT-verktøy som Vigo Voksen, som brukes av de fleste fylker i landet i forbindelse med voksenopplæring.

 tillegg har vi KOS, som er et Jærtek-utviklet kompetansestyringssystem. Dette brukes av flere store bedrifter, blant annet Oslo Sporveier og Wintershall, for å holde orden på kompetanseutviklingen og sertifikater til den enkelte ansatte. 

Jærtek AS selger og tilbyr teknisk support på CAM - Computer Aided Manufacturing-løsninger. Her kan vi tilby hovedprodukter innen programvare og tjenester som Edgecam, Vericut, Cimco og Wintool til å optimalisere og simulere produksjonsprosesser hos våre kunder. Vår visjon er å gjøre hele produksjonsprosessen virtuell for å minimalisere menneskelige feil.

Jærtek AS leverer også CAD – Computer Aided Design-produkter fra SOLIDWORKS. De hjelper kunden å designe produkter på en bedre, raskere og mer kostnadseffektiv måte.

Hva er din rolle i dette?
Jeg skal prøve å være en motivator for våre ansatte slik at vi kan selge og implementere flere av våre produkter og tjenester. Jeg har ansvaret totalt i firmaet for personell og økonomi, samt leverandør- og kundeporteføljen til Jærtek AS.

Hva er kjekkest med jobben din?
Det kjekkeste er når våre ansatte lykkes i prosjekter mot kunder slik at dette kan gi klingende mynt i kassen. Ellers liker jeg veldig godt å være sammen med våre kunder og være blant våre dyktige medarbeidere.

Hvor mange kollegaer har du her på huset?
Vi er totalt 12 personer i Jærtek AS. Jærtek har egne programvareutviklere som hjelper kundene med spesialløsninger og tilpasninger mellom ulike IT-systemer. Vi har tekniske eksperter innen CAD, CAM og HR som kan gi kundene detaljer i bruk og utnyttelse av 3. part tekniske løsninger. I tillegg har vi selgere for våre teknologisystemer og løsninger.

Hva er fremtidsplanene til bedriften?
Fremtidsplanene er å vokse og å doble omsetning og resultat innen tre år. Det vil vi gjøre ved å utvide staben, selge mer, samt finne nye smarte teknologiske produkter og tjenester. Vi vil satse på LEAN for å jobbe smartere og sette ut tjenester der andre kan gjøre dette raskere, bedre og billigere enn oss selv.

Hvor lenge har du jobbet på Forum Jæren?
Totalt 1,5 fin måned, og jeg ser fram til mange flere gode måneder her.

Med hva og hvor har du arbeidet tidligere i din yrkeskarriere?
Jeg har arbeidet 20 år i ABB Robotics, både som produksjonssjef, kvalitetssjef og de siste åtte årene som VP-Vice President for ettermarkedet globalt. Etter ABB startet jeg i Aarbakke i 2005 og ble der i åtte år i forskjellige stillinger. Blant annet som VP Innkjøp & Logistikk og fire år som administrerende direktør i Bryne Mekanikk. Våren 2013 startet jeg som General Manager i et japansk selskap som heter Sumitomo Corporation. Jeg var ansvarlig for operasjoner i Stavanger, senere Corporate General Manager for selskapets aktiviteter i Norge, med kontor i Oslo sentrum. Det ble også jobbing i London, som var selskapets hovedkontor for Europa, samt i Tokyo, Japan.

Hva er bra med å jobbe på Forum Jæren?
Etter å ha jobbet i Stavanger, Oslo og London de siste årene så finner jeg mangfoldet av mennesker og selskaper i Forum Jæren meget interessant. Her er det en flott blanding av dyktige ansatte og spennende selskaper. Jeg er også imponert over strukturen i Forum Jæren og over god mat og service i kantinen - og ikke minst de dyktige og serviceskapende damene i 18. etasje.

Hva er noe interessant med deg som folk som jobber på Forum Jæren kanskje ikke vet om?
Jeg har siden jeg var 18 år vært, og er fremdeles, en lidenskapelig MC-kjører. De siste 25 årene har det vært rød, italiensk Ducati som gjelder. I tillegg har jeg stått på nedoverski over store deler av Europa, USA og Canada.