WebSite

WebSite AS er et programvareselskap som utvikler og leverer nettbaserte løsninger for kurs/konferanseadministrasjon, medlemsadministrasjon og innholdsadministrasjon.

website
Våre kunder er i hovedsak kurs- og konferanseleverandører, profesjonelle konferansearrangører (PCO), medlemsorganisasjoner og organisasjoner med egen kurs- og konferansevirksomhet.

website logo
www.website.no