Troll AS

Virksomhetsområdet til Troll as er investeringer i finans, eiendom, helse og konsulentrådgivning.

troll as
Firmaet er samlokalisert med datterselskapet Viben Yoga as, i 2 etasje i
høghuset.

troll as