Temporary Space Nordics

Vi er problemløsere med fokus på menneskets behov! Siden 1980 har vi hjulpet bedrifter i en rekke bransjer å flytte hele eller deler av sin virksomheten til midlertidige lokaler. Vi leverer raske, fleksible og økonomiske løsninger til alle behov, og vi har lang erfaring og mange vellykkede prosjekter bak oss.

skjermbilde 2019-10-28 kl  10 44 08
Arbeidsmiljø og trivsel er avgjørende for en bedrifts produktivitet og effektivitet. Våre løsninger er derfor alltid av høy kvalitet og med et miljø som er skreddersydd til din virksomhet. Barnehage, kontor, skole, helsestasjon eller bolig – vi har spesialutviklede modulløsninger uansett virksomhet, og standarden på lokalene er høy på alle områder. Vi kan blant annet nevne energi, brannsikkerhet, ventilasjon og miljøtilpasning. En ny modul kan trygt sammenliknes med et nytt permanent bygg. Kundene våre er bedrifter og kommuner/instanser der behovet for lokaler har endret seg, og der det raskt behøves mer plass til virksomheten. Med vårt fleksible modulsystem skaper vi integrerte løsninger gjennom korte beslutningsveier og effektive prosesser. Vi er konstruktive problemløsere med lang erfaring som forstår kundenes behov. Dette sikrer at forretningsdriften kan fortsette uten unødige avbrudd. https://temporaryspace.no/