Lokomotiv Media

Vi har jobbet med magasinproduksjon siden 2004 og gir i dag ut tre magasiner: 

skjermbilde 2017-04-05 kl  12 32 29
Sirdalmagasinet i abonnement og løssalg, og de to næringslivsmagasinene Næring på Jæren og Næring i Sandnes, som begge går til samtlige bedrifter og husstander i de tre jærkommunene og i Sandnes.

logo lokomotiv web

         www.lokomotiv.no