Karrieresenteret (Rogaland Fylkeskommune)

Ved Karrieresenter Rogaland kan du som er over 19 år og bor i Rogaland få karriereveiledning.

karrieresenter
Du vil få hjelp til å tenke gjennom dine interesser, ferdigheter og finne ut hva som virker motiverende for deg. Målet for samtalen er å bli bevisst på egen kompetanse og for å se dine muligheter som finnes i utdanningssystemet og i arbeidslivet. Vi kan bruke ulike kartleggingsverktøy sammen med deg

Dersom du er elev i ungdomsskolen eller i videregående skole skal du benytte deg av den karriereveiledningstjenesten rådgiverne ved skolen din gir. Våre tilbud er gratis, og vi har taushetsplikt.
 

Voksenopplæring Rogaland fylkeskommune

Du kan ha rett til gratis opplæring fra og med det året du fyller 25 år dersom du ikke har fullført videregående skole.»  Se her for mer informasjon. 


http://karrieresenter.rogfk.no/