Karrieresenteret Rogaland

Ved Karrieresenter Rogaland kan du som er over 19 år og bor i Rogaland få karriereveiledning.

karrieresenter
Dersom du er elev i ungdomsskolen eller i videregående skole skal du benytte deg av den karriereveiledningstjenesten rådgiverne ved skolen din gir. Våre tilbud er gratis, og vi har taushetsplikt.

  www.rogfk.no