Bryne Næringsforening

Bryne Næringsforening er katalysatoren og koordinatoren for alle bransjer og aktiviteter i hele Bryne.

bryne n%c3%a6ringsforening
Vår målsetting er å skape samhold, innhold og samarbeid mellom alle næringsgrupper og synliggjøre og gi en oversikt over næring, læring og kultur på Bryne. Bryne skal bli den beste byen for næring og nyetablering på Jæren.

logo bryne n%c3%a6ringsforening
 www.bryne.no